Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo,

Fundacja SeniorApp przeprowadza ogólnopolskie badanie wśród seniorów i osób opiekujących się seniorami.

Celem badania jest wyznaczenie najważniejszych obszarów niespełnionych oczekiwań osób starszych i próba znalezienia odpowiedzi na ich potrzeby.

Wyniki badania zostaną przedstawione w raporcie pn. „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”.

Wnioski płynące z analizy raportu posłużą jako narzędzie do zintensyfikowania działań mających na celu poprawę jakości życia Seniorów oraz aktywizację osób gotowych do niesienia pomocy. Badanie ma na celu przedstawić sytuację Seniorów w Polsce z dwóch perspektyw:

  1. Osób potrzebujących pomocy: korzystających ze wsparcia w różnych obszarach życia: https://seniorapp.pl/ankietasenior.
  2. Osób oferujących/świadczących pomoc: dla potrzebujących w najbliższym otoczeniu (bliskich, podopiecznych, pacjentów, innych osób wymagających opieki): https://seniorapp.pl/ankietaopiekun.

Kwestionariusz ankiety jest anonimowy, zaś zebrane w nim informacje zostaną przedstawione wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Ankiety oraz pełna treść informacji dostępna jest na witrynie: https://seniorapp.pl/

Ankiety można wypełniać w formie elektronicznej i przesyłać za pośrednictwem platformy lub w formie papierowej i przesłać na następujący adres: Fundacja SeniorApp, ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź. Wypełnione ankiety należy przesłać do 31 sierpnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiet, udostępniania kwestionariuszy ankietowych znajomym oraz rozpowszechniania ankiet w środowiskach senioralnych.

Do pobrania:

Plików:
pdf.pngOpiekun ankieta Popularne
Data 2022-08-12
Wielkość pliku 114.69 KB
Pobierz 230

pdf.pngSenior ankieta Popularne
Data 2022-08-12
Wielkość pliku 115.71 KB
Pobierz 264