Drodzy Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza mieszkańców Gminy Sośno do skorzystania z usług pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Usługi te, w głównej mierze, będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

 • pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 • pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 • informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 • odwiedzin w szpitalu;
 • wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego w ramach Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Dla 1 uczestnika  w 2023roku zostało przeznaczone średnio 85 h wsparcia.

Głównym założeniem opisywanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych, niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotnym jest, by wsparcie środowiskowe było dostępne dla osób z szerokiego grona. Świadczenie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego ma również sprzyjać rozwojowi jednostki, umacnianiu więzi społecznych, relacji i świadomości, że każdy jest ważny bez względu na swój stan zdrowia czy wiek.

Zachęcamy Państwa do składania formularzy zgłoszeniowych.

Formularze należy składać:

 • Bezpośrednio do siedziby:

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń,

poniedziałek-piątek, w godz. 8.00 – 14.00,

2 piętro, pokój nr 204, 207,

nr tel.: 56 657 14 70, wew. 14 11 lub 10 67;

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres :

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń;

 • za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Parkowa 4 nr tel.52 389-12-17

Starsi uśmiechnięci ludzie spacerujący w parku. Po prawej stronie zaproszenie do kontaktu, poniżej szczegóły projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.Do pobrania:

Plików:
Data 2023-02-14
Wielkość pliku 255.29 KB
Pobierz 167

Data 2023-02-14
Wielkość pliku 212.07 KB
Pobierz 170

Data 2023-02-14
Wielkość pliku 167.22 KB
Pobierz 173