Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie poszukuje rehabilitanta, który chciałby podjąć się realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka w jednym z naszych środowisk przez 10 godzin miesięcznie?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

  • § 3 pkt 1 Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu : pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

- pkt 2 Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji.

Sprawa jest bardzo pilna, z w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób posiadających w/w kwalifikacje.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu 52 389 12 17.