6 marca w Bydgoszczy została podpisana umowa na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 oraz na obsługę księgową i kadrową programu. Całość zadania jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Sośno nie ponosi kosztów związanych z wkładem własnym do programu.

Gmina otrzyma środki w łącznej kwocie 179 480,00 zł.

Czarny napis „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 poniżej kwoty dofinansowania, powyżej flaga i godło Polski. Szare tło z godłem Polski.