Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej po prawej niebieska grafika osoby na wózku i pomagającej jej osoby

Dnia 16 sierpnia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Logo - ZUS (zielony napis zus na białym tle)

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie w związku z planowaną realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje, że prowadzi  nabór uczestników do Programu.

Dnia 23 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czarny napis „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 poniżej kwoty dofinansowania, powyżej flaga i godło Polski. Szare tło z godłem Polski

6 marca w Bydgoszczy została podpisana umowa na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 oraz na obsługę księgową i kadrową programu. Całość zadania jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Sośno nie ponosi kosztów związanych z wkładem własnym do programu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo do zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie poszukuje rehabilitanta, który chciałby podjąć się realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka w jednym z naszych środowisk przez 10 godzin miesięcznie?