Biało czerwony napis kampania społeczna Bezpieczny Senior poniżej młoda dłoń  podtrzymuje drugą starszą

Jak aktywny senior może zadbać o swoje bezpieczeństwo we współczesnym świecie? Jakie podstawowe wiadomości z zakresu prawa powinien znać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań seniorzy z terenu gminy Sośno mogą uzyskać podczas spotkań z prawnikiem i policjantem zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie.

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo,

Fundacja SeniorApp przeprowadza ogólnopolskie badanie wśród seniorów i osób opiekujących się seniorami.

Starsi uśmiechnięci ludzie spacerujący w parku. Po prawej stronie zaproszenie do kontaktu

Drodzy Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza mieszkańców Gminy Sośno do skorzystania z usług pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest każdej osobie, która ukończyła 60 rok życia.