Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny codziennie w następujących godzinach: