Punkt  Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie

Świadczenie „Za życiem” przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę świadczenia można składać do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka.

Punkt  Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie