Punkt  Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie

Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Masz problem z alkoholem?

W Twojej rodzinie jest osoba, która  nadużywa alkoholu?

Osoba, którą kochasz pije za dużo, za często alkohol?

Czy ktoś używa wobec Ciebie lub osoby Ci bliskiej przemocy?

Pomożemy, tylko wystarczy przyjść i porozmawiać!!! albo zadzwonić 52/3891217!!!

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Pracownik punktu konsultacyjnego zaprasza osoby potrzebujące pomocy, wsparcia na rozmowy konsultacyjno-motywujące w GOPS w Sośnie; ul. Parkowa 4; pokój nr 5:

środa           – 9.00 – 15.00

czwartek     – 9.00 – 17.00

piątek          – 9.00 – 15.00

Aktualne wydarzenia  - Co się dzieje?

w 2019 r.

* grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz indywidualne konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień  mgr Sylwią Ziółkowską - spotkania dwa razy w miesiącu;

*grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej prowadzone przez konsultanta- mgr Annę Kowalczyk - spotkania co dwa tygodnie;

Każdego roku realizowany jest program profilaktyczny z cyklu Zachowaj Trzeźwy Umysł dla dzieci w wieku szkolnym finansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku zajęcia przebiegały pod hasłem Życie na sportowo-życie na zdrowo”. Projekty realizowane są przez nauczycieli ze  Szkoły podstawowej w Sośnie i pracownika PK.

W 2019r. zaplanowany jest wyjazd wakacyjny dla rodzin, które czynnie uczestniczą w formach pomocy oferowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie;

Każda osoba mająca problemy: z uzależnieniami, przemocą, wychowawcze z dziećmi itp. może skorzystać z porad i pomocy specjalistycznej.

* psycholog - udziela konsultacji i porad dwa razy w miesiącu;

Wizytę u psychologa można umówić osobiście lub telefonicznie (52/3891217).

*prawnik - porad udziela w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Bezpłatnie skorzystać z nich mogą:

 • osoby niezamożne, którym w roku poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • osoby młode do 26 roku życia;
 • seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia;
 • kombatanci i weterani;
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny;
 • ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych czy awarii technicznych;

Serdecznie zapraszamy.