Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno,

tel. 52 389-12-17,

tel. kom. 500-414-604,

fax. 52 389-11-17

1) Hanna Półgęsek

Kierownik GOPS, Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego, Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sośnie Sekretarz Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sośnie, – biuro nr 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Monika Glaza

główna księgowa – biuro nr 2, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Renata Kasztelan

pracownik socjalny w miejscowościach: Tonin, Toninek, Wąwelno, Tuszkowo, Jaszkowo, Sitno, Mierucin, Skoraczewo, Ostrówek, członek Zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej – biuro nr 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Anna Szlachetka

pracownik socjalny w miejscowościach: Sośno, Zielonka, Dębiny,Obodowo, Olszewka, Przepałkowo, Borówki, Dziedno, Wielowiczek, Płosków, Wielowicz, Szynwałd, Rogalin, członek Zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej - biuro nr 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5) Marzena Zwierzchowska

aspirant pracy socjalnej, sprawozdawczość, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne – biuro nr 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6) Sylwia Kamińska

inspektor, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, „Za życiem”, Karta Dużej Rodziny, obsługa programu Płatnik dotycząca świadczeniobiorców, obsługa programu Home Banking, 300 +, sprawozdawczość  – biuro nr 4, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7) Katarzyna Barton

referent, świadczenia 500+, świadczenia 300+, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, obsługa programu Home Banking, sprawozdawczość – biuro nr 4, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8)

konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępca Przewodniczącej Zespołu interdyscyplinarnego, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sośnie, sprawozdawczość  - biuro nr 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9) Monika Tokarska

asystent rodziny, sprawozdawczość – biuro nr 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10) Katarzyna Gąsecka

inspektor, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, prace społecznie użyteczne, kadry, obsługa programu Płatnik  dotycząca pracowników oraz realizujących umowy-zlecenie, specjalistyczne, obsługa programu Home Banking,  usługi opiekuńcze, sekretarz Zespołu interdyscyplinarnego, sprawozdawczość, sprawozdawczość statystyczna – biuro nr 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.