Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, iż wnioski na Fundusz Alimentacyjny w formie papierowej  na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie Ośrodka od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

- wyrok lub protokół o zasądzeniu alimentów,

- zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji (wystawione w miesiącu VIII/2019) i o otrzymanych w 2018 r. alimentach,

- w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu –dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia”.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.