Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że zarządzeniem nr 021.12.2020, z dnia 1 grudnia br. dzień 24 grudnia 2020 r. ustanowiono dniem wolnym od pracy zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ. U. z 2020 r. , poz. 1320).

Zgodnie z powyższym w tym dniu tut. ośrodek będzie nieczynny.

Kierownik GOPS w Sośnie
Hanna Półgęsek