Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że w dniu  27.06.2022r. (poniedziałek)  od godz. 11:00 do godz. 14:30 wydawane będą produkty żywnościowe w OSP Rogalin dla osób, które otrzymały skierowanie z tutejszego ośrodka do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogam 2021.