Informujemy, że trwa nabór wniosków do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Kryteria dochodowe:

- 1320,00 zł na osobę w rodzinie,

- 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Prosimy o pilne zgłaszanie się chętnych po skierowania do GOPS w Sośnie.

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej przez CARITAS nie mogą ubiegać się o wsparcie w postaci pomocy żywnościowej w tutejszym ośrodku.

Więcej informacji pod numerem 523891217 lub 500 414 604