Logotypy Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, Rzeczypospolita Polska i Dofinansowane przez Unię Europejską.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności Plus - Podprogram 2023 - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:                   
— dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,            
— przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. Ustawy.

Osoby uprawnione do udziału w Programie kwalifikowane będą przez ośrodek pomocy społecznej poprzez wydanie odpowiednich skierowań.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027