Najważniejsze informacje na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Grafika promująca akcję #SzczepimySię