Ostrzeżenie przed nową kampanią SMS, która wykorzystuje wizerunek MRIPS

Uwaga, rozpoczęła się nowa kampania SMS wykorzystująca wizerunek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej . Tym razem celem oszustów są Wasze dane, w tym nr karty płatniczej. Musicie je podać, by odebrać rzekome świadczenie od #ZUS. Takie wiadomości SMS możecie zgłaszać do CERT Polska. Bądźcie ostrożni!

Informujemy, że trwa nabór wniosków do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 informuje, że rodzice mogą składać wnioski o przyznanie dla swoich dzieci wniosków o przyznanie posiłków w szkole.

Dnia 23 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).

Podkategorie