Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie poszukuje specjalisty psychoterapii  uzależnień.

Oferty prosimy składać do dnia 24 sierpnia 2020 r. ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno.

Grafika - 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina, że NIE TRZEBA składać nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) od 1 lipca 2020 r. Świadczenia przyznane są do 31 maja 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Sośno, dla których ważne jest dobro ludzi w podeszłym wieku o zwrócenie szczególnej uwagi czy w Waszym otoczeniu są osoby potrzebujące wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Grafika - nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.