Od dnia 17.09.2019 r. wznowiona została działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie.

Terminy spotkań z terapeutą od spraw uzależnień odbywających się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie:

PAŹDZIERNIK (godz. 16:30 – 20:00)

śp. Anna Kowalczyk

Z wielkim bólem i smutkiem informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. zmarła nasza koleżanka Anna Kowalczyk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, iż wnioski na Fundusz Alimentacyjny w formie papierowej  na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie Ośrodka od dnia 1 sierpnia 2019 r.