Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie pracuje w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego ustawą, kryterium dochodowego.

Pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa i pracy socjalnej może być udzielana osobom i rodzinom bez względu na poziom dochodów.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto,
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto,
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
  4. w rodzinie zwanej kryterium dochodowym rodziny, przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności tj.

Podstawowym działaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych. Świadczenia materialne stanowią jedynie uzupełnienie tych działań.