Działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie. Pracownikiem Punktu jest Monika Tokarska.

Punkt Interwencji Kryzysowej działający na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie ma do zaoferowania szeroki zakres form pomocy. Konsultant ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie pełni dyżury w Punkcie i prowadzi rozmowy motywująco – konsultacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu i współuzależnionymi, a także z ofiarami przemocy w rodzinie. Osoby zgłaszające się do Punktu Konsultacyjnego otrzymują również pomoc w rozwiązywaniu wielu bieżących spraw, kompletowaniu dokumentacji do sądu, czy też pisaniu pism do różnych instytucji.

W ramach działalności punktu można skorzystać również z: pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz z rozmowy z konsultantem. Harmonogram pracy poszczególnych specjalistów jest publikowany na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie na koniec każdego miesiąca.

Biały napis punkt informacji kryzysowej na czerwonych paskach w tle budynek GOPS w Sośnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu kwietniu 2024 r. konsultacje z psychoterapeutą odbędą się w dniach 23 i 30 kwietnia 2024 r. w godzinach od 9.00 – 12.00.