Działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie i zajmuje się:

  • inicjowaniem działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie;
  • wydaje opinie na temat lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, sprawdza również czy ich usytuowanie jest zgodne z obowiązującymi uchwałami gminy;
  • prowadzi działania zmierzające do tego, aby osoba uzależniona od alkoholu poddała się leczeniu odwykowemu, a osoby współuzależnione (małżonek, partnerka osoby uzależnionej) oraz dzieci odpowiedniej terapii;
  • uczestniczy w procedurze „Niebieskiej Karty”. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia w rodzinie przemocy.

WARTO WIEDZIEĆ!

Osoba uzależniona może z własnej inicjatywy przyjść do Komisji i poprosić o pomoc i poradę prawną związaną z leczeniem.

Pomocy psychologicznej mogą potrzebować również współuzależnieni członkowie rodziny (np. współmałżonek) oraz dzieci, których rytm dnia jest determinowany przez zachowania i działania osoby uzależnionej.

Czujesz się stale przygnębiony...

Nie dajesz sobie rady z codziennością...

Przeżywasz kryzys emocjonalny...

Znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”...

Nie radzisz sobie ze stresem...

Nie chce Ci się żyć...

Jesteś ofiara przemocy...

Zamartwiasz się o swój stan zdrowia...

Myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”...

Nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby...

Skontaktuj się z Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 800 70 2222, które działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, gdzie konsultacji udzielają psychologowie. W wyznaczonych godzinach w Centrum można skorzystać również z porad: psychiatry, prawnika, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień, asystenta zdrowienia oraz seksuologa.

PAMIĘTAJ – NIE JESTEŚ SAM, MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY. JEST WIELE OSÓB, KTÓRE MOGĄ CI POMÓC!

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY – NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ!

NIE BÓJ SIĘ POPROSIĆ O POMOC!

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu świadczy usługi w postaci terapii uzależnień prowadzonej: