Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu świadczy usługi w postaci terapii uzależnień prowadzonej:

- w warunkach ambulatoryjnych (terapia indywidualna i grupowa),

- na oddziale dziennym,

- w warunkach stacjonarnych, czyli w oddziałach całodobowych.

Poradnia znajduje się w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1. Z terapii w Poradni można skorzystać bez skierowania. Poradnia przyjmuje osoby dorosłe (uzależnione, partnerów osób uzależnionych, DDA) i osoby niepełnoletnie (oraz ich rodziców lub opiekunów). Numery telefonów do Poradni to 56 622 68 31507 871 735.

Terapia w oddziałach całodobowych (ze skierowaniem):

Oddział Odwykowy Całodobowy „Czerniewice”: dla osób pełnoletnich uzależnionych od alkoholu - terapia 7 tygodni, tel. 573 789 361,

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień: od 14 do 20 roku życia - terapia 6 m-cy, tel. 501 113 901,

Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień: dla osób pełnoletnich uzależnionych od substancji psychoaktywnych, terapia krótkoterminowa - 3 miesiące, tel. 573 789 371,

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień „Tramwajowa”: dla osób pełnoletnich uzależnionych od substancji psychoaktywnych, terapia - 8 miesięcy, tel. 573 789 362.

Więcej informacji www.wotuiw.torun.pl

Lekarzy, zwłaszcza podstawowej opieki, zachęcamy do korzystania z narzędzia jakim jest Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT (dostępny w internecie wraz z interpretacją wyników, np. na stronie www.parpa.pl).