Numery kontaktowe do instytucji pomocowych udzielających wsparcia osobą doznającym przemocy:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89 – 412 Sośno, tel. 52 389 12 17;

* Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 15.15;

  • Punkt Interwencji Kryzysowej w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89 – 412 Sośno, tel. 52 389 12 17;

* Konsultant przyjmuje codziennie w godzinach od 12.00 – 16.00

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnie ma swoją siedzibę w GOPS w Sośnie, ul. Parkowa 4, 89 - 412 Sośno, tel. 52 389 12 17;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89 – 410 Więcbork, tel. 52 389 75 75;
  • Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi – zapewni bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie oraz udzieli Ci specjalistycznej pomocy m.in.: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy, ul. Przemysłowa 6, 89 – 500 Tuchola, tel. 52 554 00 45;
  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA 800 120 002;
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.