Od 01.03.2023 r. tut. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie rozpoczął współpracę z psychoterapeutą do spraw uzależnień.

Pierwsze spotkanie z terapeutą uzależnień odbyło się w dniu 08.03.2023 r., kolejne spotkanie będzie w dniu 15.03.2023 r. Z konsultacji z terapeutą mogą skorzystać osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu, osoby będące po stacjonarnej terapii uzależnień oraz osoby współuzależnione, czyli takie, których członek najbliższej rodziny ma problem z nadużywaniem alkoholu lub innym uzależnieniem.

Konsultacje możliwe są po wcześniejszym umówieniu się. Można tego dokonać poprzez wizytę w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 52 389 12 17 wew. 22.

Kolejne terminy konsultacji z terapeutą będą co miesiąc podawane w Harmonogramie Pracy Specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.